Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

 

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOCHEM,

Planowany termin naborów

ogłoszenie konkursu: 18 grudnia 2015 r.

rozpoczęcie naboru wniosków 1 lutego 2016 r.

zakończenie naboru wniosków 1 marca 2016 r.

 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 120 mln zł.

Instytucja ogłaszająca konkurs: NCBR www.ncbr.gov.pl

 

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOTEXTILE,

Planowany termin naborów :

ogłoszenie konkursu : 15 marca 2016 r.

rozpoczęcie naboru wniosków: 15 kwietnia 2016 r.

zakończenie naboru wniosków : 16 maja 2016 r

 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 60 mln zł

 

Instytucja ogłaszająca konkurs: NCBR www.ncbr.gov.pl

 

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOSBZ ,

Planowany termin naborów

ogłoszenie konkursu : 9 maja 2016 r.

rozpoczęcie naboru wniosków : 10 czerwca 2016 r.

zakończenie naboru wniosków : 11 lipca 2016 r.

 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 50 mln zł

 

Instytucja ogłaszająca konkurs: NCBR www.ncbr.gov.pl

 

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOSTAL,

Planowany termin naborów

ogłoszenie konkursu : 28 kwietnia2016 r.

rozpoczęcie naboru wniosków : 1 czerwca 2016 r.

zakończenie naboru wniosków 29 czerwca 2016 r.

 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 120 mln zł

Instytucja ogłaszająca konkurs: NCBR www.ncbr.gov.pl

 

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego GameINN ,

Planowany termin naborów

ogłoszenie konkursu : 28 kwietnia 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków : 1 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków : 29 czerwca 2016 r.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 80 mln zł

 

Instytucja ogłaszająca konkurs: NCBR www.ncbr.gov.pl

 

Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOTABOR, INNOMOTO, PBSE, IUSER

Planowany termin naborów

ogłoszenie konkursu : III kwartał 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków : III kwartał 2016 r.
zakończenie naboru wniosków :  IV kwartał 2016 r.

Instytucja ogłaszająca konkurs: NCBR www.ncbr.gov.pl