Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Celem poddziałania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług). Instrument jest komplementarny do wsparcia oferowanego w I osi POIR i zapewnia środki na realizację wdrożeń projektów badawczych. Zapewnienie w ramach programu środków na wdrożenia ma stanowić dodatkową, poza wsparciem samych prac B+R w I osi priorytetowej, zachętę do podjęcia się realizacji prac badawczych. Instrument znacznie zwiększy efektywność wsparcia udzielonego na etap badawczy projektów, gdyż umożliwi faktyczne wdrożenie opracowanych pomysłów i wprowadzenie oferty na rynek. Udostępnienie wsparcia publicznego w tym obszarze jest istotne także z uwagi na brak na rynku komercyjnym instrumentów finansowych obejmujących ryzykowne inwestycje dotyczące wdrożeń prac B+R.
Preferowane będą projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację .

Poddziałanie ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku”.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.

Kwota dofinansowania:

  • Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł,
  • Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł,
  • Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł.

Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.

Poziom dofinansowania:

Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy,

Część doradcza – maksymalnie 50%,

Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Ogłoszenie konkursu: 
27 kwietnia 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
1 czerwca 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
31 sierpnia 2016 r

   Kryteria wyboru projektów Download this file (Kryteria_dz_3.2.1_po_KM_POIR_2-3.06.2015.pdf).pdf 443 kB pobierz
   Prezentacja Download this file (3.2.1_badania na rynek.pdf).pdf 194 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi Download this file (BADANIA NA RYNEK_pytania_odpowiedzi.doc).doc 138 kB pobierz

źródła : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Wdrażająca dla Działania

www.poir.gov.pl

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.